Our friends

MNP

Miniature Night Painting

GERMANIC BARBARIAN – 70mm – Valkiria Miniatures

Germanic Barbarian is a hot novelty from Valkiria Miniatures, dynamic pose of the hunting warrior. Another beautiful, female miniature with many tasty details, for example, here wolf skin and here magnificent earrings, a great concept plus the legendary quality of castings. Brushes are eager to paint :).

Gorąca nowość od Valkiria Miniatures, dynamiczna poza polującej wojowniczki to Germanic Barbarian. Kolejna piękna, kobieca figurka z wieloma smacznymi detalami, na przykład tu wilcza skóra a tu okazałe kolczyki, świetny koncept plus legendarna jakość odlewów. Pędzle same się rwą do malowania 😉 .

Product link: