Our friends

MNP

Miniature Night Painting

Hellboy – 45 mm – miniature with Valleyo paint set

Great Hellboy miniature with a dedicated set of paints from Vallejo, developed by Agel Giraldez :). Also includes a painting guide for this miniature. Nice pose and very nice details./ Świetna figurka Hellboya razem z dedykowanym zestawem farb od Vallejo, opracowanym przez Agela Giraldeza :). W zestawie jest także poradnik malowania tej figurki. Fajna poza i bardzo ładne detale, figurka pięknie wyrzeźbiona.