Our friends

MNP

Miniature Night Painting

POLISH PEOPLE’S ARMY (LWP) – Valkiria Miniatures – 75mm

Presentation of an interesting miniature from Valkiria Miniatures, this is another miniature from the pin-up girl series, this time referring to the period of World War II. Cool stand. Associations with the movie “Four Tank Men and a Dog” the most correct. Super casting quality, which is what we like Valkyria for. / Prezentacja ciekawej figurki od Valkiria Miniatures, jest to kolejna miniaturka z serii pin-up girl tym razem nawiązująca do okresu II Wojny Światowej. Fajna podstawka, pepesza, skojarzenia z filmem “Czterej pancerni i pies” jak najbardziej prawidłowe. Super jakość odlewu czyli to za co lubimy Valkirię.