Our friends

MNP

Miniature Night Painting

BARD – 1:9 – ZABA ART STUDIO

3 months ago I got a great box from my friend Lukáš Žaba with a hand-painted pattern, inside it was something even cooler, it was his latest, hand-carved bust of dwarf BARD. Brilliant sculpture and concept. Today, this bust has its premiere and I invite you to watch the material about this miniature. / 3 miesiące temu dostałem od mojego przyjaciela Lukasa Zaby (www.zabaart.com) super pudełko z odręcznie namalowanym wzorem, w środku było jeszcze coś fajniejszego, czyli jego najnowsze, ręcznie rzeźbione popiersie krasnoluda BARDA. Genialna rzeźba i koncept. Dziś to popiersie ma premierę i zapraszam do obejrzenia materiału o tej miniaturce.