I present a presentation of Ruben Martinez from Big Child Creatives on building highlights and shadows on miniatures. We organized this show at the 10th edition of the Hussar Festival in Warsaw in 2019. The presentation is conducted in English with Polish simultaneous translation by Krzysztof Kobalczyk. / Przedstawiam prezentację Rubena Martineza z Big Child Creatives o budowania świateł i cieni na miniaturkach. Zorganizowaliśmy ten pokaz na X edycji Festiwalu Hussar w Warszawie w 2019 roku. Prezentacja prowadzona jest w języku angielskim z polskim tłumaczeniem symultanicznym w wykonaniu Krzysztofa Kobalczyka.