Our friends

MNP

Miniature Night Painting

Sienna Starkiller – 75mm – Black Sun Miniatures

The latest project Black Sun Miniatures Sienna Starkiller, a space warrior with an giant sword. As usual when it comes to this manufacturer, an epic pose, great workmanship and the concept itself is amazing. The miniature makes a big impression, lots of details and surfaces that allow you to create your own color concept. Don’t forget to set playback quality to 1080HD 🙂 / Najnowszy projekt Black Sun Miniatures czyli Sienna Starkiller, kosmiczna wojowniczka z olbrzymim mieczem. Jak zwykle jeÅ›li chodzi o tego producenta, epicka poza, super jakość wykonania no i sam koncept niesamowity. Miniaturka robi duże wrażenie, mnóstwo detali i powierzchni pozwalajÄ…cych na wÅ‚asny koncept kolorystyczny. Nie zapomnijcie ustawić jakoÅ›ci odtwarzania na 1080HD 🙂