Another Polish creator of miniatures and his latest product, a 32mm Mr. Tic Tac miniature. Character is combination of a crazy hatter, steam punk hunter and watchmaker, I don’t know what the guys at Sirens Miniature take, but they have imagination :). Nice miniatures, lots of details. I invite you to watch the movie in 4K quality. / Kolejny polski twórca miniaturek i jego najnowszy produkt czyli 32mm figurka Mr. Tic Tac. Połączenie szalonego kapelusznika, steam punkowego myśliwego i zegarmistrza, nie wiem co tak chłopaki w Sirens Miniature biorą, ale wyobraźnię mają :). Fajny maluch, dużo detali. Zapraszam do obejrzenia filmu w jakości 4K.