The virus has entered our lives in many aspects, some miniature companies in the era of closed borders and post offices are looking for new ideas. Abyssoul proposed a digital version of his bust. For about half the price, you can download digital files and print this bust yourself if you have a resin printer, of course. An interesting idea, requires more than pressing the button “I buy”, but gives various possibilities for example, scaling the miniature to our needs. Nice experience, it’s a pity that Abyssoul doesn’t give files with supports, it would make printing easier, but maybe next time :). I hope that this unusual inbox will find your recognition, don’t forget to set it to HD. / Wirus wkroczył w nasze życie w wielu aspektach, niektóre firmy figurkowe w dobie zamkniętych granic i oddziałów pocztowych szukają nowych pomysłów. Abyssoul zaproponował cyfrową wersję swojego popiersia. Za mniej więcej połowę ceny można ściągnąć sobie pliki cyfrowe i samodzielnie wydrukować to popiersie jeśli ma się oczywiście drukarkę żywiczną. Pomysł ciekawy, wymaga więcej niż naciśnięcie guzika kupuję, ale daje różne możliwości na przykład skalowanie figurki do naszych potrzeb. Fajne doświadczenie, szkoda tylko, że Abyssoul nie daje plików z supportami to by bardzo ułatwiało drukowanie, no ale może następnym razem :). Mam nadzieję, że ten nietypowy inbox znajdzie wasze uznanie, nie zapomnijcie ustawić odwarzania na HD.