Our friends

MNP

Miniature Night Painting

Painting volumes and textures with Ruben Martinez

My friend and lead painter at Big Child Creatives Ruben Martinez “RMA” made togetherwith Miniature Night Painting a tutorial on how to paint textures and volumes using SkekOk the Scroll Keeper as an example. 

SkekOk the Scroll Keeper is a wonderful sculpt from Black Sun Miniatures & BrokenToad. It’s part of a series based on Labyrinth and The Dark Crystal and it’s in a crowdfunding campaign that is still ongoing! Run to support it and and get your own figure here: https://www.kickstarter.com/…/jim-hensons-labyrinth-and-the…

Mój przejaciel i wiodący malarz z Big Child Creatives Ruben Martinez „RMA” przygotował razem ze mną tutorial dotyczący malowania tekstur na przykładzie miniaturki SkekOk Scroll Keeper.

SkekOk the Scroll Keeper to wspaniała rzeźba autorstwa Black Sun Miniatures & BrokenToad. Jest to część serii opartej na Labyrinth i The Dark Crystal i jest dostępna w kampanii crowdfundingowej, która wciąż trwa! Więcej szczegółów tutaj: https://www.kickstarter.com/…/jim-hensons-labyrinth-and-the…