And another great girl from Neko Galaxy, Soma Moon Ray – a nice stormtrooper. What can be achieved with this miniature has been already shown by the author of the art box – Robert Karlsson, but there is still a lot of room for your own interpretations. Model as usual when it comes to Neko nicely made. And for the connoisseurs of this brand a little tidbit on the face … whoever guesses what is going on please write in the comments :). Don’t forget to set HD playback. / I kolejna świetna dziewczyna z Neko Galaxy, Soma Moon Ray – fajna szturmówka. Co można wycisnąć z tej figurki pokazał już autor art boxa – Robert Karlsson, ale jest jeszcze spore pole do własnych interpretacji. Model jak zwykle jeśli chodzi o Neko ładnie wykonany. A dla znawców tej marki mały smaczek na twarzy …kto odgadnie o co chodzi niech pisze w komentarzach :). Nie zapomnijcie ustawić odtwarzania na HD.