Our friends

MNP

Miniature Night Painting

Wet palette / Mokra paleta – Hobbyzone

A novelty from a well-known Polish company producing accessories for modelers and miniature painters Hobbyzone. Wet palette, we are proud to say that we dipped our fingers in this project as beta testers. A nice and convenient product ensuring comfort of painting. / Nowość od znanej polskiej firmy produkującej osprzęt dla modelarzy i malarzy figurkowych. Mokra paleta, dobrze przemyślany projekt w którym nie ukrywam maczaliśmy palce jako beta testerzy. Fajny i wygodny produkt zapewniający komfort malowania.