One of the most famous Bigchild Creatives figures, hand-carved, incredibly characteristic. You can feel the sculptor’s hand in many places, a great miniature. I am captivated by these sharp chisel marks. I invite you to watch the movie about MURKSHASHI and don’t forget to set HD in playback. / Jedna z najbardziej znanych figurek BC, ręcznie rzeźbiona, niesamowicie charakterna. W wielu miejscach czuć rękę rzeźbiarza, świetna miniaturka. Urzekają mnie te ostre ślady dłuta. Zapraszam do obejrzenia filmu o MURKSHASHIM i nie zapomnijcie ustawić HD w odtwarzaniu.