The Pegaso Model PegasoModels has recently come out with several new miniatures, one of them is a Germanic warrior. Nice sculpture, lots of details and, as always, excellent casting quality. A lot of different textures, skin, leather, fur, metal, material, there is something to paint :). An interesting fact is that the model consists of metal and resin parts./ Pegaso model wyszło ostatnio z kilkoma nowymi projektami, jadnym z nich jest germański wojownik. Fajna rzeźba, dużo detali i jak zwykle znakomita jakość odlewu. Sporo różnych faktur, skóra, futro, metal, materiał, jest co malować :). Ciekawostką jest to że model składa się z metalowych i żywicznych części.

Product link

https://www.pegasoworld.com/product/germanic-warrior-1st-century-a-d/