At SMC 2019 in Holland, I managed to get new miniature form Nocturna models called Hecate. The figurine itself is a 75mm miniature of a beautiful woman – warrior, who stands on a large base, making the whole model quite large. Beautiful sculpture and excellent quality are features known when it comes to Nocturna products. The sculpture itself impresses with its pose and details. The rest you will see for yourself in the material, do not forget to set the playback to 1080p. / Na SMC 2019 w Hollandi udało mie się zdobyć nojnowszą figurkę Nocturna models o wdzięcznej nazwie Hecate. Sama figurka to 75 milimetrowa postać pięknej kobiety, wojowniczki, która stoi na dużej bazie przez co całość modelu jest dość spora. Piękna rzeźba i znakomita jakość to cechy znane jeśli chodzi o produkty Nocturny. Sama rzeźba zachwyca pozą i detalami. Resztę zobaczycie sami w materiale, nie zapomnijcie ustawić odtwarzania na 1080p.