200mm cybernetic skin, exoskeleton, character like from Blade Runner. CP new skin de luxe is a special edition of Absolute miniature, this is limited edition of Ouroboros Miniatures. The size is impressive, and the miniature is like a blank canvas, you can do a lot here. The set also includes a great artbox, which can be a nice inspiration. Great model and this scale ;). Please set HD playback./ 200mm cybernetycznej skóry, egzoszkielet, postać jak Łowcy Androidów. CP new skin de luxe to specjalna edycja miniatruki Absolute, limitowana edycja z Ouroboros Miniatures. Rozmiar robi wrażenie, a figurka jest jak czyste płótno, można tu wiele zdziałać. W zestawie dostajemy także świetny artbox, który może być super inspiracją. Świetny model 🙂 no i ta skala. Włączcie HD przy odtwarzaniu.