Our friends

MNP

Miniature Night Painting

Heimdall – 75mm – Norse Gods Series – ZABA ART

One of Lukas’s best works, the brilliant Heimdall from the Norse Gods series by ZabaArt Studio. Hand sculpture gives the effect of naturalness, very good proportions. Super miniature, which is like a blank canvas waiting for painting creation. Don’t forget to set HD playback 🙂 / Jedna z najlepszych prac Lukasa, genialny Heimdall z serii Norse Gods. RÄ™czna rzeźba daje efekt naturalnoÅ›ci, bardzo dobre proporcje. Super miniaturka, która jest jak czyste płótno czekajÄ…e na kreacjÄ™ malarskÄ…. Nie zapomnijcie ustawić odtwarzania na HD 🙂