Our friends

MNP

Miniature Night Painting

Vistula Lancer – 70mm – Valkiria Miniatures

Today, another presentation of the girl from the Valkiria Miniatures, this time Vistula Lancer. As usual, an interesting topic inspired by the graphics of Bartek Drejewicz. I don’t know about you, but I like this piglet very much, take a look at this great interpretation of this figurine by @Krzysztof Kobalczyk. / Dziś kolejna prezentacja dziewczyny z Walkiria Miniature, tym razem Vistula Lancer. Jak zwykle ciekawy temat inspirowany grafiką Bartka Drejewicza. Nie wiem jak wam, ale mnie ten prosiaczek bardzo się podoba, obejrzyjcie też świetną interpretację tej figurki w wykonaniu Krzysztofa Kobalczyka.