I haven’t seen many interpretations of this beautiful figure, which means it’s worth getting interested in because it is very original. Creepytables released this large miniature in cooperation with Maria Panfilova, an extremely talented digital sculptor. Creepytables is currently working on a limited series of this miniature in a larger scale 🙂 / Nie widziałem zbyt wielu interpretacji tej pięknej figurki co oznacza, że warto się nią zainteresować bo jest bardzo oryginalna. Creepytables wydało tę dużą miniaturkę (10cm) we spółpracy z Marią Panfilovą, utalentowaną rzeźbiarką. Creepytables pracuje obecnie nad limitowaną serią tej miniaturki w jeszcze większej skali 🙂