Our friends

MNP

Miniature Night Painting

BIES – 1:10 Ignis Art

I’m always waiting for premieres from Ignis Art with great interest, well, there is another great bust of Bies. Lots of details, flowers are crazy, but the face is a real wonder. Anyway, see for yourself./ Na premiery z Ignis Art-u zawsze czekam z dużym zainteresowaniem, no jest kolejne świetne popiersie Bies. Mnóstwo detali, kwiaty są obłędne, ale twarz to prawdziwe cudo. Zresztą zobaczcie sami.