Jason Revolver is a 75mm miniature from Aridam series. Miniature was created in cooperation Kimera Models and Mindwork Games. The MG company is known for creating characters in post-apo climates. In this case, the character of Jason resembles the characters from the last Mad Max movie adaptation. See how many details is there. Many painters treat it as a reference figure when it comes to male anatomy. The quality of the casting, details as usual at Kimera 1st class. An interesting fact is that, like almost all kimono 75’s, we get the model practically fully assembled. / Jason Revolver to 75mm miniaturka, która powstala we wspołpracy Kimery i Mindwork Games, ta druga firma znana jest z tworzenia postaci w klimatach post-apo. Nie inaczej jest w tym przypadku, postać Jasona do złudzenia przypomina postaci z ostatniej ekranizacji Mad Maxa. Warto zwrócić uwagę jak wiele jest detali w tej z pozoru prostej figurce. Wielu malarzy traktuje ją jako figurkę referencyjną jeśli chodzi o męską anatomię. Jakość odlewu, detali jak zwykle u Kimery 1 klasa. Ciekawostką jest, że jak praktycznie większość kimerowych 75-tek, model dostajemy praktycznie złożony.