I love discovering new miniature makers, especially those who carve by hand. S Z Crafts is a studio creating very cool dragons :). Today I present the first miniature – a bust of the Balear dragon. It is worth paying attention to the structure of the skin, the relief of the mouth. A very nice model, you need to clean it up a bit, but this is also the charm of such boutique productions, but it looks great on the basis. / Bardzo lubię odkrywać nowych twórców miniaturek, zwłaszcza takich, którzy rzeźbią ręcznie. SZ Crafts to studio tworzące bardzo fajne smoki :). Dziś przedstawiam pierwszą miniaturę czyli popiersie smoka Baleara. Warto zwrócić uwagę na strukturę skóry, rzeźbę paszczy. Bardzo fajny model, trochę trzeba poczyścić, ale to też urok takich butikowych produkcji, za to na podstawie prezentuje się super.