Traders of Kobberland is a new line of miniatures prepared by Bigchild Creatives. We start with Grigor Ebbingtide, a guy who likes sea creatures :). Pay attention to a charming octopus. Very nice miniature, although it will require precision in brushing. As usual in BC a lot of interesting details and structures. / Traders of Kobberland to nowa linia figurek przygotowana przez Bigchild Creatives. Zaczynamy od Grigora Ebbingtide, czyli gościa, który lubi morskie zwierzęta :). Zwracam uwagę na uroczą ośmiornicę. Bardzo fajna figurka, choć będzie wymagała precyzji w operowaniu pędzlem. Jak zwykle u BC sporo ciekawych detali i struktur.