In this miniature you can feel the power of classical sculpture, look carefully at the structure of the crown. King Charles XII is a new miniature with ZABA ART. Lukas not only is an amazing sculptor, but also paints beautifully. There is no more writing, enjoy the eyes you beautiful bust. /W tej figurce czuć potęgę klasycznej rzeźby, przyjrzyjcie się dokładnie strukturze korony. King Charles XII to nowa miniaturka z Żaba art. Lukas nie dość, że jest niesamowitym rzeźbiarzem, to jeszcze pięknie maluje. Nie ma co więcej pisać, cieszcie oczy ty pięknym popiersiem.