Our friends

MNP

Miniature Night Painting

How to paint #bigchildchibi with Ruben Martinez – part 02

So today second part of new tutorial series, in which Ruben Martinez will show you how to paint chibi miniatures, in Bigchild’s #bichildchibi technique. For the next six Fridays we will publish more episodes of this great tutorial. You can find versions of YT on miniaturenightpainting.com. DaVinci Artist BrushesDziś drugi odcinek,nowej serii poradnika, w którym Ruben Martinez pokaże Wam jak malować figurki chibi, w opracowanej przez Bigchild technice #bichildchibi. Przez kolejne cztery piątki będziemy publikować kolejne odcinki tego świetnego tutoriala. Wersje YT znajdziecie na miniaturenightpainting.com.