Today I present , an excellent miniature, tired of fighting Indian warrior from Abyssoul. Beautiful anatomical sculpture, two main weapons to choose from, not much detail in total, but painting this body is a fantastic challenge, because the sculpture itself is very good, so the canvas is ready for our brush. / Dziś przedstawiam , znakomitą figurkę, zmęczonego walką indiańskiego wojownika z Abyssoul. Piękna anatomiczna rzeźba, dwie bronie główne do wyboru, w sumie niewiele detalu, ale pomalowanie tego ciała jest fantastycznym wyzwaniem, bo już sama rzeźba jest bardzo dobra, więc płótno jest już gotowe pod nasz pędzel.