At the beginning of July I participated in a great workshop on building bases, led by Oliver Späth. I also met excellent painters from Hungary, great people :). Thanks to @Miklos Bute for his care and good advice. If you will have a chance to attend in Olis workshop, do not hesitate, great adventure./ Na początku lipca uczestniczyłem w świetnym warsztacie o budowaniu podstawek, prowadzonym przez Olivera Spatha. Przy okazji poznałem znakomitych kolegów malarzy z Węgier, super ludzie. Podziękowania dla Miklosa Bute, za opiekę i dobre rady. Jeśli będziecie mieli okazję to bez wachania decydujcie się na warsztaty u Oliego.