Our friends

MNP

Miniature Night Painting

How to paint #bigchildchibi with Ruben Martinez – part 05

Today 5 part of new tutorial series, in which Ruben Martinez will show you how to paint chibi miniatures, in Bigchild’s #bichildchibi technique. #DaVinci Artist Brushes Dziś trzeci odcinek, nowej serii poradnika, w którym Ruben Martinez pokaże Wam jak malować figurki chibi, w opracowanej przez Bigchild technice #bichildchibi.