Classic mini bust, Ragnok, Norse Orc Hero from FER. All in all, it would seem that a simple form and not much effort will be needed to paint this bust nicely. Nothing more misleading, pay attention to the amount of details, facial expressions. You can achieve a lot here and practice. That is why this bust often appears in painting workshops. / Klasyczne mini popiersie, Ragnok, Norse Orc Hero z FER. W sumie wydawać by się mogło, że prosta forma i niewiele się trzeba tu będzie natrudzić by ładnie pomalować to popiersie. Nic bardziej mylnego, zwróćcie uwagę na ilość detali, mimikę twarzy. Można tu sporo osiągnąć i poćwiczyć. Dlatego to popiersie często pojawia się na warsztatach malarskich.