Once again, I have the opportunity to participate in the premiere of a very interesting miniature. Today Michael Kontraros’ project called Genesis is launched. This series includes two miniatures. Today I present the first of them, Genesis Bust. Goddess with an amazing mask/crown, great anatomy, pay attention to the neck and collarbones for example. The elaborate decorations on metal elements combined with anatomical elements of the body are very impressive. An unusual miniature showing how far the artist’s imagination can reach. Wonderful box-art by Kirill Kanaev, shows the potential of this miniature. It is definitely worth to have this model in your collection, because the sculpture is unique./ Po raz kolejny mam okazję uczestniczyć w premierze bardzo ciekawej miniaturki. Dziś startuje projekt Michaela Kontrarosa o nazwie Genesis, który obejmuje dwie miniatury. Przedstawiam pierwszą z nich czyli Genesis Bust. Bogini z niesamowitą maską/koroną, świetna anatomia, zwróćcie uwagę na szyję i obojczyki na przykład. Kunsztowne zdobienia na elementach metalowych połączone z anatomicznymi elementami ciała robią duża wrażenie. Niezwykła miniaturka, pokazująca jak daleko może sięgać wyobraźnia twórcy. Wspaniały box-art Kirilla Kanaeva, pokazuje potencjał jaki daje ta miniaturka. Na pewno warto mieć w swojej kolekcji ten model, bo rzeźba jest wyjątkowa.