And another fantastic premiere this time in cooperation with BigChild Creatives and Ruben Martinez. It’s a new project called Freak Show. The first set is called Calamity Circus – Ashley the Cheerleader & Ishmael Holdsworth the Clown. For sure you have seen movies with diabolical clowns :). The set contains in total three characters plus elements for building a diorama. Great sculpture, lots of details, excellent facial expressions. Figures can be presented separately and together. Great design by BC. Congratulations. / I kolejna fantastyczna premiera zrealizowana tym razem we współpracy z BigChild Creatives i Rubenem Martinezem. To nowy projekt o zbiorczej nazwie Freak Show. Pierwszy zestaw nazywa się Calamity Circus – Ashley the Cheerleader & Ishmael Holdsworth the Clown. Na pewno widzieliście filmy z diabolicznymi klaunami :). Zestaw zawiera w sumie trzy postaci plus elementy do budowy dioramy. Świetna rzeźba, mnóstwo detali, znakomita mimika twarzy. Figurki można prezentować osobno i razem. Super projekt z BC. Gratulacje.