Our friends

MNP

Miniature Night Painting

Jan Zizka – 90mm – Zaba Art Studio

Zaba Art accustoms us to unusual productions, their great value is the hand sculpture, extremely characteristic for Lukas Zaba. Today it is a beautiful, historical figure, 90mm. It may seem simple, but look at Lukas’ artbox how much is happening there :). / Zaba Art przyzwyczaja nas do niezwykłych produkcji, ich wielką wartością jest ręczna rzeźba, niezwykle charakterystyczna dla Lukasa Zaby. Dziś piękna, historyczna figurka, 90mm. Może wydawać się prosta, ale zobaczcie artbox Lukasa ile tam się dzieje :).