Our friends

MNP

Miniature Night Painting

Zensh-Iku, Captain of the Children of the Sea – 75mm – Abyssoul

I saw this miniature for the first time at Michał Pisarski’s, his interpretation is fantastic as usual, but the miniature itself is also very interesting. Abyssoul gives us a choice of two versions of the head, many cool elements to paint, different structures. Great miniature, high quality casting. / Pierwszy raz zobaczyłem tę figurkę u Michała Pisarskiego, jego interpretacja jak zwykle jest fantastyczna, ale i sama figurka jest bardzo ciekawa. Abyssoul daje nam do wyboru dwie wersje głowy, dużo fajnych elementów do malowaniam, różne struktury. Świetna figurka, wysoka jakość odlewu.