Ignis art made us wait a long time for the first miniature from the new series 75Dreams, but it was worth it. It can be seen that the company is developing not only in terms of creativity, but also in terms of workshop. Pixie is not only a beautiful sculpture, it is also phenomenally cast for such a difficult model. The purity of the casting and its quality is impressive, which in my opinion is crucial because the composition itself is perfect and only poor quality could spoil it, but Ignis Art made no mistake here. See the rest for yourself on film, but this premiere, I hope, heralds a year of fantastic, artistic miniatures. / Ignis art długo kazał nam czekać na pierwszą figurkę z nowej serii 75Dreams, ale warto było. Widać, że firma się rozwija nie tylko pod względem kreatywnym, ale i warsztatowym. Pixie nie dość, że jest piękną rzeźbą to jest też fenomenalnie odlana jak na tak trudny model. Czystość odlewu i jego jakość robi wrażenie, co w mojej opinii jest kluczowe ponieważ sama kompozycja jest idealna i tylko słaba jakość mogła by ją popsuć, ale Ignis Art nie popełniło tu błędu. Resztę zobaczcie sami na filmie, ale ta premiera mam nadzieję zapowiada rok fantastycznych, artystycznych figurek.