We have been working with Fausto from Abyssoul for over a year now. His designs are characterized by a high degree of originality, today he releases a new bust with a name so long and complicated, so You need to read it in the video. Cool design, lots of interesting elements and the possibility to configure at least two or three variations of this bust. I invite you to watch the video.

Z Fausto z Abyssoul pracujemy już od ponad roku. Jego projekty charakteryzują się dużym stopniem oryginalności, dziś wypuszcza nowe popiersie o tak długiej i skomplikowanej nazwie, że przeczytajcie ją w filmie. Fajny projekt, dużo ciekawych elementów i możliwość skonfigurowania co najmniej dwóch wariantów tego popiersia. Zapraszam do obejrzenia filmu.