Our friends

MNP

Miniature Night Painting

Polish Regiment Representative Officer – ICM – 1:16

Large companies involved in reductive modelling also prepare miniatures, maybe they are not as artistic, but more historical and military, but it is worth looking at what they produce. Today, a large miniature in 1:16 scale from ICM is an officer of a representative company of the Polish Army. In my opinion it is quite a successful project, which needs a little putty here and there, but has a lot of nicely done details and, if well painted, will look great.

Duże firmy zajmujące się modelarstwem redukcyjnym, też przygotowują figurki, może nie są one tak artystyczne, a bardzie historyczno militarne, ale warto patrzeć co tam nowego produkują. Dziś duża figurka w skali 1:16 z ICM, to oficer kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Moim zdanie całkiem udany projekt, który wymaga trochę szpachlówki tu i tam, ale ma bardzo dużo ładnie zrobionych detali i dobrze pomalowany, będzie wyglądał świetnie.