Our friends

MNP

Miniature Night Painting

Solomon’s Loss – 75mmm- Patric J. Jones series – Mindwork Games

A beautiful miniature from the latest @Mindwork Games series signed by Patric J. Jones. Solomon’s Loss, a beautiful mermaid in the embrace of her companion. Superb, dynamic sculpt, appreciate the facial details and anatomical details. A fantastic scene.

Przepiękny model z najnowszej serii Mindwork Games sygnowany przez Patrica J. Jonesa. Solomon’s Loss, piękna syrena w uścisku towarzysz. Znakomita, dynamiczna rzeźba, doceńcie detale twarzy i szczegóły anatomii. Fantastyczna scena.