Our friends

MNP

Miniature Night Painting

Horos the Phoenic cleric – 75mm – Kimera Models

A cool warrior priest from Kimera Models – Horos. Huge amount of detail, a real training ground for someone who wants to learn how to paint NMM, if he succeeds on this figure he will have no more problems. I really like these dynamic poses. Great base.

Fajny kapłan, wojownik z Kimery czyli Horos. Olbrzymia ilość detali, prawdziwy poligon dla kogoś kto chce się nauczyć malować NMM, jeśli uda się na tej figurce to nie będzie miał więcej problemów. Bardzo lubię takie dynamiczne pozy. Świetna podstawka.