Jedno z najnowszych popiersi ze stajni Bigchild Creatives, Sieghield the twilight heiress, poręczny bust, fenomenalna twarz, zwróćcie uwagę na filmie na kształt nosa i ust. Ciekawa kompozycja z pięknym hełmem, wyzwanie jeśli chodzi o NMM, ale też świetny projekt do zbudowania umiejętności związanej z tą techniką. Bardzo fajny bust. BC zrobił dobrą robotę.

One of the latest busts from the Bigchild Creatives stable, Sieghield the twilight heiress, handy bust, phenomenal face, note the shape of the nose and mouth in the video. Interesting composition with a beautiful helmet, a challenge when it comes to NMM but also a great project to build a skill related to this technique. Very cool bust. BC did a good job.