Our friends

MNP

Miniature Night Painting

Wużałka – 1:10 – Ignis Art

In my opinion, Wużałka is the best bust that Ignis Art has released so far. Proportions, details, beautiful face, pose – in a word, a brilliant bust. You will see in the film that I am not exaggerating, and at the end the cherry on the top is Wużałka in Michał Pisarski’s interpretation “Lan Studio” and not 2D photos, but ………

Wużałka to moim zdaniem najlepszy bust jaki wydało do tej pory Ignis Art. Proporcje, detale, piękna twarz, poza – słowem genialne popiersie. Zobaczycie na filmie, że nie przesadzam, a na koniec wisienka na torcie czyli Wużałka w intepretacji Michała Pisarskiego “Lan Studio” i nie zdjęcia 2D ale ………