Our friends

MNP

Miniature Night Painting

Post Apo Survivors – 32 mm scale – Orzol Studio

32mm is a popular scale in games, but two factors contribute to the success of such miniatures: good sculpting and even better casting. Post Apo Survivors from Orzol Studio is another successful Polish project on the KS platform. In this video I’ve focused on showing the quality of the detail, which in my opinion is exemplary for this type of production. To show better some details I used a microscope :).

32mm to popularna skala w grach, ale na sukces takich figurek składają się dwa czynniki: dobra rzeźba i jeszcze lepszy odlew. Post Apo Survivors z Orzol Studio to kolejny udany polski projekt realizowany na platformie KS. W filmie skupiłem się na pokazaniu jakości detalu, który moim zdaniem jest wzorcowy dla tego typu produkcji, żeby pokazać lepiej niektóre detale posłużyłem się mikroskopem :). Wersję YT możecie zobaczyć na miniaturenightpainting.com