Our friends

MNP

Miniature Night Painting

Viking Berserk – 75mm – Revolution Miniatures

Another example that hand carving has its own character. Viking female warrior from Revolution Miniatures, well rendered “rawness” of the character and her fighting attitude. A nicely created and cast model, it has something different about it 🙂

Kolejny przykład, że ręczna rzeźba ma swój własny charakter. Vikingska wojowniczka z Revolution Miniatures, dobrze oddana “surowość” postaci i jej bojowe nastawienie. Fajnie stworzony i odlany model, ma w sobie coś innego 🙂