Our friends

MNP

Miniature Night Painting

Egyptian Princess – 1:10 – Kontraros Collectibless

The Egyptian Princess is a bust from a new series of miniatures created by Michael Kontraros called Order of Cthulhu. The title makes it quite clear what the theme of this series is. A very interesting approach because each character is depicted in three variants, bust, 75mm and 35mm. We will show them soon in a special material. Returning to the bust, there is a lot going on here, the skin looks like a living reef full of sea creatures, and on the other hand a beautiful face. Well, there is something to work on :). Feel invited to watch.

Egipska Księżniczka to popiersie z nowej seri miniaturek stworzonych przez Michaela Kontrarosa, która nazywa się Order of Cthulhu. Tytuł mówi dość jasno co jet tematem przewodnim tej seri. Bardzo ciekawe podejście bowiem każdy z charakterów przedstawiony jest w trzech wariantach, bust, 75mm i 35mm. Pokażemy je niebawem w specjalnym materiale. Wracając do popiersia, bardzo dużo się tutaj dzieje, skóra wygląda jak żywa rafa pełna morskich stworzeń, a z drugiej strony piękna twarz. No jest nad czym pracować :). Zapraszam do oglądania.