Our friends

MNP

Miniature Night Painting

Aiko – Dancing blade – 75mm – Kimera Models

Kimera once again shows a great model, super composition, captured feeling of movement, detail that is everything that makes any figure painter smile. A great interpretation of Riccardo Agostini. Beautiful and not overloaded model, allows you to focus on what is most important in this composition.

Kimera kolejny raz pokazuje świetny model, super kompozycja, uchwycone wrażenie ruchu, detal czyli wszystko co powoduje uśmiech na twarzy każdego malarza figurkowego. Świetna interpretacja Riccardo Agostini. Piękny i nie przeładowany model, pozwala skupić się na tym co najważniejsze w tej kompozycji.