Our friends

MNP

Miniature Night Painting

Teutonic Knight 75mm Order of Cthulhu

Today another miniature from Michael Kontraros new Order of Cthulhu series, this time a 75mm version, very interesting interpretations. The Order of Cthulhu series features several figures depicted in different versions. The 75mm group is not only a great model, but also quite extensive bases, you can see that Michael did not regret the resin, and very well. This project is worth a look.

Dziś kolejna figurka z nowej serii Michaela Kontrarosa Order of Cthulhu, tym razem wersja 75mm, bardzo ciekawych interpretacji. Seria Order of Cthulhu to kilka postaci przedstawionych w różnych wersjach. Grupa 75mm, to nie tylko świetne model, ale też dość rozbudowane podstawki, widać, że Michael nie żałował żywicy i bardzo dobrze. Warto przyjrzeć temu projektowi.