Our friends

MNP

Miniature Night Painting

Trophy Hunter 110mm Zaba Art

As you have long known Lukas Zaba is one of my favorite sculptors, extremely distinctive, hand carved. Lukas’ latest project Trophy Hunter has just launched. 3 extraordinary large scale sculptures which painting is an interesting experience which Krzysiek Kobalczyk talks about in his films. Watch the video carefully.

Jak od dawna wiecie Lukas Zaba jest jednym z moich ulubionych rzeźbiarzy, niezwykle charakterystyczne, ręcznie rzeźbione. Właśnie wystartował najnowszy projekt Lukasa Trophy Hunter. 3 niezwykłe rzeźby w dużej skali, których malowanie to ciekawe doświadczenie o którym mówi swoich filmach Krzysiek Kobalczyk. Uważnie obejrzyjcie video.