Our friends

MNP

Miniature Night Painting

Rusałka 1:10 Ignis Art

Rusalka in the Water is another great miniature from Ignis art, it’s worth marveling at the beauty of the sculpture’s anatomy, how much can be learned here in terms of body and skin painting. Watch Michał Pisarski’s Lan Studio interpretation, it shows the potential 🙂

Rusałka w wodzie to kolejna świetna miniaturka od Ignis Art, warto zachwycić się pięknem anatomii rzeźby, ileż tu można się nauczyć w kwestii malowania ciała i skóry. Obejrzyjcie interpretację Michała Pisarskiego, ona pokazuje potencjał 🙂