Eryet, the Singing Blade seems like a simple bust, but it’s not, which is probably why it was on the last workshop with Krzysiek Kobalczyk. Generally we have everything on it, leather, fabric, metal, glass. Very interesting model and not easy to interpret. Casting quality very good. Great model for learning.

Eryet, the Singing Blade wydaje się być prostym popiersiem, ale wcale takie nie jest, prawdopodobnie dlatego znalazło się ona na ostatnim warsztacie z Krzyśkiem Kobalczykiem. Generalnie mamy na nim wszystko, skórę, tkaniny, metal, szkło. Bardzo ciekawy model i nie łatwy w interpretacji. Jakość odlewu bardzo dobra. Świetny model do nauki.