Our friends

MNP

Miniature Night Painting

Kontrast 2021 Michał Pisarski Demo

I’m pleased to present a video of Michał Pisarski’s presentation from last year’s Kontrast 2021 miniature painting festival. Michał presented his approach to painting game miniatures :). Enjoy watching. The material contains Polish and English language versions.

Z przyjemnością przedstawiam zapis prezentacji Michała Pisarskiego z zeszłorocznego festiwalu malarstwa figurkowego Kontrast 2021. Michał zaprezentował swoje podejście do malowania figurek do gier :). Miłego oglądania. Materiał zawiera polską i angielską wersję językową.