Our friends

MNP

Miniature Night Painting

Ignis Fatuus 75mm Ignis Art

The 75 Dreams series are very delicate and poetic miniatures, and Ignis Fatuus is no different. A female figure wrapped in a cloud of hair and materials that create something of a halo, a backdrop for the beautifully sculpted figure. It’s worth admiring this sculpture because it is truly unique, you just have to pay attention to it and discover its secrets while painting 🙂

Seria 75 Dreams to bardzo delikatne i poetyckie figurki, nie inaczej jest w przypadku Ignis Fatuus. Kobieca postać otulona chmurą włosów i materiały, które tworzą coś w rodzaju aureoli, tła dla pięknie wyrzeźbionej postaci. Warto zachwycić się tą rzeźbą bo jest rzeczywiście wyjątkowa, trzeba jej tylko poświęcić uwagę i odkryć jej tajemnice w czasie malowania 🙂