The 28mm scale is not often hosted here, but that will change as these figures are interesting too :). Pumpkinq’s from Spellcrow is a series of great miniatures, cool poses, different themes. Chill painting models, but you can use your imagination and create a very attractive model.

Skala 28mm nie często gości tutaj, ale to się będzie zmieniać, bo te figurki też są interesujące :). Dyniaq ze Spellcrow to seria świetnych figurek, fajne pozy, różna tematyka. Modele do malowania na luzie, ale można się wykazać wyobraźnią i stworzyć bardzo atrakcyjny model.